-

  • |
  • |
  • |
  • |

: - 2014 ; - 2014

: 14 2014 .

:

 

(): (41)  |   (31)  |   (25)
(): (41)  |  T1 (SuperProduction) (14)  |  T2 (Production) (11)  |  RS (-) (6)  |  T1.1 (4x4 petrol) (14)  |  T1.2 (4x4 diesel) (5)  |  T2.2 (diesel) (6)
: C -> -> 1 -> 2 -> 2 -> -> 3 -> 4 -> 3 -> 5 -> 6 -> -> 4
o:
  " " (34.11 102.27 )
  " " (142.89 312.58)

.

.

..

.

.

1
ALRAJHI Yazeed
GOTTSCHALK Timo
T1.1
1
0:23:13
--
(--)
88.2
2

T1.1
2
0:23:21
0:00:08
(0:00:08)
87.6
3
VARELA Reinaldo
GUGELMIN Gustavo
T1.1
3
0:24:07
0:00:54
(0:00:46)
84.9
4

T1.1
4
0:24:09
0:00:56
(0:00:02)
84.7
5
DABROWSKI Marek
CZACHOR Jacek
T1.1
5
0:24:57
0:01:44
(0:00:48)
82
6
CHEREDNIKOV Andrey
TSYRO Dmytro
T1.1
6
0:25:22
0:02:09
(0:00:25)
80.7
7

T1.1
7
0:25:53
0:02:40
(0:00:31)
79.1
8

T1.1
8
0:26:09
0:02:56
(0:00:16)
78.3
9
SAZONOV Yuriy
SAKHIMOV Arslan
T1.1
9
0:26:16
0:03:03
(0:00:07)
77.9
10

T1.1
10
0:26:38
0:03:25
(0:00:22)
76.8
11
CHEKALEV Evgeny
GRYTSAI Oleksandr
T1.1
11
0:27:11
0:03:58
(0:00:33)
75.3
12
SHAGIROV Kanat
MOROZ Alexander
T1.1
12
0:27:48
0:04:35
(0:00:37)
73.6
13

T1.1
13
0:35:27
0:12:14
(0:07:39)
57.7
14

T1.1
14
0:51:15
0:28:02
(0:15:48)
39.9

.

.

..

.

1
ALRAJHI Yazeed
GOTTSCHALK Timo
T1.1
1
1:40:32
--
(--)
2
VARELA Reinaldo
GUGELMIN Gustavo
T1.1
2
1:42:52
0:02:20
(0:02:20)
3

T1.1
3
1:45:01
0:04:29
(0:02:09)
4
DABROWSKI Marek
CZACHOR Jacek
T1.1
4
1:47:10
0:06:38
(0:02:09)
5

T1.1
5
1:49:44
0:09:12
(0:02:34)
6
CHEREDNIKOV Andrey
TSYRO Dmytro
T1.1
6
1:50:48
0:10:16
(0:01:04)
7
SAZONOV Yuriy
SAKHIMOV Arslan
T1.1
7
1:51:11
0:10:39
(0:00:23)
8

T1.1
8
1:54:18
0:13:46
(0:03:07)
9

T1.1
9
1:54:46
0:14:14
(0:00:28)
10

T1.1
10
1:58:05
0:17:33
(0:03:19)
11
CHEKALEV Evgeny
GRYTSAI Oleksandr
T1.1
11
2:01:08
0:20:36
(0:03:03)
12
SHAGIROV Kanat
MOROZ Alexander
T1.1
12
2:06:41
0:26:09
(0:05:33)
13

T1.1
13
2:23:20
0:42:48
(0:16:39)
14

T1.1
14
2:26:26
0:45:54
(0:03:06)

 


10:16   2:
1 2 . 11:07:02.3 1:15:02


09:25  2 :11:40  1 :08:51  1 :08:15   :16:37  C:16:31  C:16:25  C:16:23  C:
20


15:09  C: